ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ

ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೆ, ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಯುವಾ.ಕಾಂ ಇ ಜಾಲತಾಣವು (ವೆಬ್ಸೈಟ್) ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಕುರಿತು ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಲು ಮತ್ತು

Read more