मी लिंगायत…. माझा धर्म लिंगायत

दोनचार दिवसा पासुन बघतोय काही ‘भट लिंगायत’ स्वतःचे अस्तित्व वाचवण्यासाठी व्यर्थ बडबड करतायत. मुळात अश्यानां विचारांची कोणतीच बैठक दिसत नाही

Read more